Advertisement

ŞİİR (HELBEST) MÜZİK (MUZİK) TARİH (DÎROK) EDEBİYAT (WÊJE)

Şehr-i iklîm: Memleket - Hârık: Yakıcı Gıyâbunda: Yokluğunda Nâmizâcum: Keyifsizim Derûnî: İçten - Mensûbam: Aitim Mübâdele etmezüm: Değişmem Zerre: Atom - Fânî: Geçici - Nisbet: Kıyas Kûçe: Sokak--Lehfanam: Hasret çekenin Bâ: İle - Hülyâ: Hayal Dâr:

İKİNCİ MAHMUD TÜRBESİ Sultan II. Abdülhamid, dedesi II. Mahmud ve amcası Abdülaziz türbedâşlık eden üç yıkılma dönemi padişâhı. Vasiyeti üzerine amcasının yanına defnedilen Sultân Abdülhamid ve diğer iki padişâhın mezarları Eminönü Divânyolu Caddesi'

Advertisement

Advertisement

1.Rânâ:Güzel-2.Beyzâ:Bembeyaz 3.Târ:Saç teli-4.Zülf:Saç lülesi 5.Ser:Baş, kafa-6.Hât:Çizgi 7.Sûret:Yüz-8.Mâder:Anne 9.Bû:Koku-10.Behişt:Cennet 11.Ganî:Bol-12.Kâfî:Yeterli 13.Kesret:Çokluk 14.Ebedîyet:Sonsuzluk 15.Kadem:Adım-16.Bâriz:Belli 17.Gevher-i

Nîmet: Lütuf / Pâre: Parça Gâye: Amaç / Tesîr: Etki Kalv: Söz / Bilâhare: Daha sonra Yekpâre: Bütün / Vâsıl: Kavuşan Yek kes: Bir kişi / Zâhir: Görünen Hâsıl: Ortaya çıkan Mânen: Mânâca, mânevî olarak Tezkîn: Benzetmek / Meyl: Eğilim Rubaî: Dörtlük /

TANRI'YI KIYÂMETE ZORLADIĞINI ZANNEDENLER GÜRÛHU (Evangelistler) Bâzı Hristiyan tarîkâtların misyonu 'Atanmış Kral' Hz. İsa'nın bir ân önce gelmesi ve Mesih'in dünyaya egemen olması için propaganda ve eylemlerde bulunmaktır. Bu fikri en çok savunan g

Huntington 'Medeniyetler Çatışması' Sovyetler Birliği'nin 1989'da dağılmasından sonra dünyada en çok yankı uyandıran siyâsî analizlerinden biri Samuel Huntington'un 'Medeniyetler Çatışması' tezi oldu. •Huntington, bu tezini 1988'de ABD'de yayımladı.

1.Bârgâh:Huzur 2.Nefis:Çok güzel 3.Âb-ı hayât:Hayat suyu 4.Nûş etmek:İçmek 5.Hû:Allah 6.Cemî:Bütün 7.Mühic:Ruhlar 8.Bîhâd:Sınırsız 9.Bîdâd:Adâletsiz 10.Kalîl:Az 11.Mirkat:Basamak 12.Külfet:Zorluk 13.Herçî bâd âbâd:Her ne olursa olsun 14.Vaad:Söz verm

1.Temâşâ: Seyretme, izleme 2.Şûle: Işık, alev, ışıltı 3.Mihr: Güneş 4.Sû-i hâl: Kötü hâl veya durum 5.Cemî: Bütün 6.Muzlîm: Karanlık 7.Âsumân: Gökyüzü 8.Cemâl: Yüz, sima 9.Dilber: Gönül alan, güzel 10.Nâzende: Nazlı 11.Yâd: Anma, hatırlama 12.Ummân:

Advertisement

Advertisement

arrow